Nyheter

15

SEPT

31

AUG

15

AUG

Anpassas vårdlokaler till fetmaepidemin?


2021 hade 16% av Sveriges vuxna befolkning ett BMI på 30 eller högre. Andelen är högre i övre medelålder och kommer att bli ännu vanligare bland våra besökare och personal i sjukvården inom en snar framtid. Vad är optimal dimensionering av lokaler och utrustning generellt och hur hanterar vi fåtalet med extremt höga vikter? Att inte ta i frågan är att försumma de lagar och regler som finns om jämlik vård, tillgänglighet vid funktionsnedsättning och arbetsmiljö. I ett grupparbete under Centrum för vårdens arkitekturs kurs i Avancerad vårdarkitektur 2022 tog vi tag i frågan.

Forskningsanslag för förstudie!


Leif Blomkvists forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling har tilldelat Anders Eriksson och Jenny Ålander anslag för att hösten 2022 genomföra en förstudie med ett 30% mindre men fullt handikappanpassat (tillgängligt) badrum med dusch. I vård- och omsorgslokaler kan det innebära bättre patientautonomi, patientsäkerhet, och personalergonomi.  I nya projekt en yteffektivisering och fler alternativ i planlösning. I renovering av befintliga fastighetsbestånd att man når moderna måttkrav med färre ändringar i planlösning och håltagning i bjälklag etc. Och fler patienter eller hyresgäster på samma yta. Projektets förstudie ska presenteras för LBFs styrelse i december 2022, och därefter publiceras. 

Läkares administrativa lokaler


Administrativa lokaler - cellkontor eller aktivitetsbaserat? Vad säger forskningen och vad säger den inte? Hur förstå olika läkargruppers behov och att undvika köra fast i projektet. Anders Eriksson har, inom ramen för en kurs i avancerad vårdarkitektur vid Centrum för vårdens arkitektur (CVA), gjort ett fördjupningsarbete i frågan, som nu är färdigt. Ta kontakt för mer info!