Functional Hospital Design -  rådgivning för vårdbyggnadsprojekt


  • Att få vårdens patientflöden och arbetssätt och lokalutformning att gå ihop.
  • Att tänka innovativt och nytt, utmana nuläget och samtidigt inte öka risker och tappa bestående långsiktiga värden och kvalitet.
  • Att tala både vårdens, sakkunnigas, projekteringens och byggproduktionens språk.
  • Att förstå berördas behov och hitta optimala kompromisser mellan ibland motstridiga krav.
  • Att ge råd i avvägningar - vad blir effektiva lokaler? vilken grad av flexibilitet är kostnadseffektiv? Vilken grad av robusthet har vi råd att ha, eller att inte ha?


Det är vad Aelton kan bidra med. Genom klinisk vårdbakgrund, chefserfarenhet avseende patientsäkerhet, arbetsmiljö och driftsekonomi, och erfarenhet från flera sjukhusprojekt kan Aelton bidra med kunskaper både i kravställning och råd till beställare, både för slutresultatet och i processen. Se mer nedan...

Här är exempel på olika delar i projekt som Aelton kan bidra med:

Kravställning och dimensionering


Genom att analysera data och jämföra med likanande verksamheter kan ett underlag tas fram som bidrar till mer välgrundade beslut och undvikande av slöseri eller kostnadsdrivande krav. Vilken grad av flexibilitet och reservkapacitet är lönsam? Vilken vårdproduktion krävs för att få ihop till hyran?

Innovation och förändringGenom att ifrågasätta nuläget, analysera de egentliga behoven och hämta idéer från andra branscher tas innovativa förslag fram som kan effektivisera eller förbättra kvaliteten. Både i lokalernas utformning, inredningen, utrustningen och arbetssätten. Gränsöverskridande.

Gemensam målbild - vård, fastighet, projekt


Projektet har en investeringsbudget, verksamheten har en hyra och  avskrivningskostnad. Fastighetsägaren och förvaltaren har sina perspektiv. Om man över gränser inte ser samma mål och talar varandras språk är det lätt att tappa bort vad som i slutändan är viktigast: hur får beställaren bäst och mest vård och kvalitet för sin investering. 

Evidensbaserad design, regelverk och PTS


Evidensbaserad design är både en process och bästa tillgängliga kunskap. Aelton är uppdaterad på metod och sakkunskap. Regelverk för tillgänglighet, arbetsmiljö, vårdhygien, brand, BBR - liksom PTS konceptprogram för vårdlokaler är ibland absoluta krav men måste ofta tolkas, värderas och prioriteras. Då någon som är bevandrad i kraven och nyligen har gjort samma resa vara till hjälp.

RådgivningSena ändringar är förödande för varje projekts tidplan och budget. Kostnaden ökar mångdubbelt för varje projektfas. Beställare kan behöva stöd i att se konsekvenser inför tidiga beslut för att minimera antalet negativa överraskningar i senare skede. Olika sätt att organisera och följa upp projekt ger olika fördelar och risker.

Robusthet och kontinuitetshantering


Genomlysning av verksamhetens robusthet och beredskap vid störningar i allvarliga funktioner såsom extremväder, konflikter, försörjningsled av varor och personal. Utifrån MSB Det robusta sjukhuset 2021 och MSBs råd om Kontinuitetshantering för samhällskritiska verksamheter. Förslag på åtgärder och process framåt.

Kalendarium

22

SEPT

11

MAJ

27

APRIL

Akutläkarpodden


Sveriges just nu mest vitala podd för akutsjukvård, av och med akutläkarna Hilda och Arin, samtalar med Anders Eriksson om akutsjukvård i allmänhet och hybridkompetenser sjukvård-chefsskap och sjukhusprojekt i synnerhet. Avsnittet släpps snart där poddar finns.

Forum Vårdbyggnad - yteffektiva lokaler


Vid Forum Vårdbyggnads konferensdag om lokaleffektivitet i vården håller Anders Eriksson en föreläsning med titeln: Hur får vi ut mer vård per kvadratmeter - om den som betalar hyran får bestämma! Efterföljande diskussion.

https://www.forumvardbyggnad.se

11 maj, Scandic Crown, Göteborg

Avancerad vårdarkitektur - och covid-19

 

Tillsammans med Lisa Sahlin Torp håller Anders Eriksson i ett kursmoment vid Centrum för vårdens arkitekturs kurs i avancerad vårdarkitektur. Momentet handlar om Covid-19-pandemins påverkan på sjukhuslokaler i Sverige. 

27 april, Chalmers, Göteborg