Om Aelton

Nytt konsultföretag!


Aelton är ett nystartat konsultbolag som för närvarande utgörs av Anders Eriksson.  Med stor förmåga att se både helheten och detaljerna som bygger den har han genom tidigare projekt förvärvat en ovanlig kombinationskompetens - att både förstå vårdens behov och byggprojektets, investerarens och utförarens, hyresvärdens och patientens.


Genom tidigare läkararbete vid konflikter och katastrofer utomlands och vid byggandet av Älvsjö pandemisjukhus under Covid-19 har han en erfarenhet av att prioritera och effektivisera när både tid och resurser sätter gränser.

Bakgrund

2010

2014

2017

2020

2022

Specialist i akutsjukvård, anestesi och intensivvård. Sektionschef akutmottagningen i Helsingborg 2010-2012, under pågående ombyggnation.

Verksamhetschef anestesikliniken, Ersta Sjukhus, Stockholm. Inleder sjukhusövergripande engagemang i Ersta nya sjukhus och sjukhusets digitalisering

Programchef Ersta nya sjukhus i program-, system- och bygghandlingsskede, samt produktion fram till klinisk driftsättning 2022. Delprojekt medicinteknik, utrustning, inredning och konst. Samt fastighetsdrift, service och IT.

Programchef Region Stockholms pandemisjukhus vid Stockholmsmässan i Älvsjö under första vågen av covid-19. Samverkan vården, Locum, mässan och Försvarsmakten.

Kurs i Avancerad vårdarkitektur, CVA.

Startar Aelton AB.